Det er kun gjennom mennesker du kan skape et godt resultat. Derfor må du alltid jobbe godt sammen med folk.